Клъстер на малките и средни износители

Клъстерът е насочен предимно към малки и средни предприятия от производствения сектор и преди всичко такива, които произвеждат машини и оборудване…

Виж членовете на клъстера

Участие в международни изложения

2018-2019 г.

Прочети повече

Участие в събития за интернационализация –

2019 г.

Прочети повече

С какво се занимаваме?

Клъстерът на малките и средни износители е основан през 2016 като обединение от 12 компании. Клъстерът е насочен предимно към малки и средни предприятия от производствения сектор и преди всичко такива, които произвеждат машини и оборудване, части и компоненти за такива или предлагат специфични услуги за метални части за такива производители.

Потенциалните клиенти на Клъстера са основни промишлени производители в областта на строителството и машиностроенето, предимно от Европа. Клъстерната стратегия за внедряване на клъстерни услуги / продукти основно включва подобряване на маркетигна и представянето и установяването на нови контакти, потенциални нови партньорства и по-нататъшно сътрудничество. Както и много български производители, особено малки и средни предприятия в сектора, които работят на принципа на подизпълнителите – т.е. приемат поръчки за изпълнение от възложители с тенденция за растеж през последните години.

Офис

office@sme-export.bg

Главен офис

Ул. Фредерик Жолио-Кюри 2А
София 1113,
България

Технологии

Нашите членове разработват иновативни технологични решения

Производство

Нашите членове произвеждат машини, части за машини и елементи за нуждите на други производства

Услуги

Предлагаме клъстерни услуги на нашите членове и развиваме успешни партньорства у нас и в чужбина

Защото Вашите партньори са от значение

Развитието на всеки бизнес минава през различни по важност и продължителност етапи. След успешното утвърждаване на пазара в рамките на Република България, защо да не погледнете и към развитието и износа на услугата и продукцията си в Европа?

SME Export е съюз от малки и средни компании, чиято единствена цел да си помагат една на друга, с цел достигане на повече чуждестранни клиенти. Без значение дали предлагате услуги или продукти, свържете се с нашия екип и разберете условията и възможностите за включването Ви в нашата организация.

организация.

За връзка с нас

Имате желание да си партнирате с нас, да се запознаете с дейността ни или нашите бъдещите събития? Можете да ни потърсите още сега.

E: office@sme-export.bg
P: +359 895 697 410

Ще се постараем да отговорим на Вашите въпроси в рамките на следващия работен ден.

От понеделник до петък, 09:00 — 18:00.