14.03.2019 г., гр. Враца на тема: „Възможности за финансиране на бизнеса“

05.04.2019 г., гр. Бургас, на тема: „Възможности за финансиране на бизнеса“

23.04.2019 г., гр. София, на тема: „Представяне на модулна система за индукционно нагряване (smartpower induction heating system)“

24.04.2019 г., гр. София, на тема: „Спечелете ключови за международния ви бизнес микромоменти чрез дигитален маркетинг“

21.05.2019 г., гр. Пловдив, на тема: „Представяне на продуктовата група RIDGID“

22.05.2019 г., гр. Стара Загора, на тема: „Представяне на продуктовата група RIDGID“