13.05.2019 -15.05.2019 г. – форум за осъществяване на контакт и работа в мрежа с други клъстери, Букурещ, Румъния