ЕТ Петър Додов-ДЕСОН 91

ЕТ Петър Додов-ДЕСОН 91 – производство на строителни скелета и обезопасителни съоръжения за строителството и ремонт на сгради. Продукцията е по заявка и размери на клиентите и е основно за износ за Франция. Допълнителна дейност, която извършва фирмата са международни транспортни услуги – предимно групажи, за страните от целия ЕС и има на разположение 11 собствени камиона.