Деница Николова

Член на УС

Деница Николова е управляващ партньор и мениджър „Европейски проекти“ в ИЮ Консулт ООД, вице-президент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие; Член на УС на Българската асоциация на консултантите европейски програми и ръководител на експертни работни групи към асоциацията; участник в редица експертни и оценителни комисии и групи към различни институции. Магистър  по специалност „Туризъм“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и MИО „Управление на международни проекти“ в УНСС.

Деница Николова е консултант с 15-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми; има експертен опит в разработване, управление и консултиране на проекти за безвъзмездно финансиране; експертен опит, свързан с развитие на публичната администрация за местно и регионално развитие; подготовка, програмиране и оценка на проекти и програми; подобряване на обслужването и обучения за развитие на човешките ресурси в публичния сектор и др. В практиката си има повече от 150 успешно финансирани и реализирани проекти в различни области, финансирани по програми ФАР, USAID, USEPA, Холандското правителство, ЕИП/Норвежка програма за сътрудничество, Програма МАТРА на Холандското правителство, Програма учене през целия живот, Еразъм+, структурните фондове на ЕС и др. донорски програми.