Добромир Добрев

Изпълнителен Директор

Добромир Добрев е експерт с 15-годишен опит в управлението на проекти и програми. Бил е проектен координатор в ИКТ Клъстер в периода 2005-2008 г., експерт в сферата на висшето образование и един от авторите на рейтинговата система на висшите училища. През последните 10 години е административен директор на Университетския комплекс по хуманитаристика “Алма матер” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от началото на 2019 г. е на същата позиция в рамките на Консорциум, който се управлява от СУ за изпълнение на Националната научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”.