Миглена Иванова

Председател на УС

Миглена Иванова е управляващ партньор и мениджър „Бизнес консултантски услуги“ в „ИЮ Консулт“ ООД, член на БАКЕП.

Има повече от 10 години опит в разработване, мониторинг и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Развитие Конкурентоспособността на българската икономика“. Миглена Иванова е бакалавър по „Публична администрация“ и „Международни отношения“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Трудова и организационна психология“.